میتونی بدون هزینه شروع کنی
با محصولِ حرفه ای سریع حرفه ای میشی
34%
تخفیف

دوره الایت موشن

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 129,000 تومان بود.قیمت فعلی 85,000 تومان است.
19
قیمت اصلی 129,000 تومان بود.قیمت فعلی 85,000 تومان است.
34%
تخفیف
0
قیمت اصلی 129,000 تومان بود.قیمت فعلی 85,000 تومان است.
74%
تخفیف

آموزش فروش خدمات

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000 تومان است.
69
قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000 تومان است.
74%
تخفیف

آموزش فروش محصول فیزیکی

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000 تومان است.
85
قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000 تومان است.

نظرات برخی از دانشجویان

نظراتِ دانشجویانِ لِـوایار بهت کمک میکنه درست تصمیم بگیری